اسکار

۱۵تیر
چگونه موسیقی ایران یک کرسی داوری در اسکار گرفت
ستار اورکی توضیح می دهد

چگونه موسیقی ایران یک کرسی داوری در اسکار گرفت

ستار اورکی به‌عنوان آهنگساز به‌تازگی به آکادمی اسکار دعوت شده است. او تا به امروز موسیقی بیش از۸۰ فیلم را ساخته است که برخی از این آثار جوایزی در داخل و خارج از ایران کسب کرده‌اند.