«اسمش عشقه» با صدای مرتضی پاشایی

۱۳دی
اثر جدید زنده یاد پاشایی، اسفند ماه در بازار

اثر جدید زنده یاد پاشایی، اسفند ماه در بازار

آخرین آلبوم مرحوم مرتضی پاشایی «اسمش عشقه» نام گرفته و به زودی در سراسر کشور منتشر خواهد شد. آخرین آلبوم پاشایی که در روزهای آخر حیات اش به دغدغه اصلی او تبدیل شده بود و اصرار داشت هر چه زودتر روانه بازار موسیقی کشور شود، «اسمش عشقه» نام گرفته است و تا پیش از عید […]