استان کرمانشاه

۱۹خرداد

دختر بچه‌ای «عصرجدید» را ترکاند و زنگ طلایی گرفت

دختر بچه‌ای «عصرجدید» را ترکاند و زنگ طلایی گرفت

۲۷اردیبهشت

عباس بنی‌عامریان درگذشت

عباس بنی‌عامریان درگذشت