استان کرمانشاه

19خرداد

دختر بچه‌ای «عصرجدید» را ترکاند و زنگ طلایی گرفت

دختر بچه‌ای «عصرجدید» را ترکاند و زنگ طلایی گرفت

27اردیبهشت

عباس بنی‌عامریان درگذشت

عباس بنی‌عامریان درگذشت