استاد گُلپا

15آبان
با بهبود وضعیت جسمی

با بهبود وضعیت جسمی

hot-topic-logoاستاد «اکبر گلپایگانی» معروف به «گُلپا» از خوانندگان صاحب نام موسیقی ایرانی که به دلیل سکته خفیف مغزی در بیمارستان دی تهران بستری شده بود از چند روز پیش با تایید پزشکان به منزل خود منتقل شده است.
+«موسیقی ایرانیان» آرزوی سلامتی و تندرستی برای استاد «گلپا» هنرمند فرهیخته کشورمان دارد