استاد محمود رضایی

18مهر
در سن پنجاه و نُه سالگی

در سن پنجاه و نُه سالگی

«محمود رضایی» استاد برجسته ی نابینای پیانو در سن پنجاه و نُه سالگی و به دلیل بیماری درگذشت.
+«موسیقی ایرانیان» درگذشت این استاد پیشکسوت موسیقی را به جامعه هنری ایران، خانواده و دوستداران ایشان تسلیت می‌گوید