استاد حسین ولی نژاد

03آبان
استاد حسین ولی نژاد: می‌خوانم به نام نامی سیدالشهدا

استاد حسین ولی نژاد: می‌خوانم به نام نامی سیدالشهدا

یکی از بخشی های معروف منطقه خراسان با اشاره به مشکی پوش کردن سازها در ایام محرم، از آداب ویژه هنرمندان موسیقی نواحی این منطقه در ایام عزاداری سید الشهدا سخن گفت. استاد حسین ولی نژاد از بخشی ها و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران درباره آداب و رسوم بخشی های خراسان در ایام عزاداری حضرت […]