استاد حسین سمندری

۲۸تیر
استاد سمندری همچنان دوتار می نوازد
دلجویی و اهداء دوتار به استاد سمندری

استاد سمندری همچنان دوتار می نوازد

نمایندگان انجمن موسیقی ایران و سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی از استاد حسن سمندری دلجویی و ساز دوتار به این هنرمند اهدا کردند.