استاد حسن ریاحی

20فروردین
هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران
دیدار معاون هنری وزیر ارشاد با حسن ریاحی

هشدار خالق سرود جمهوری اسلامی ایران

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت با حسن ریاحی دیدار کردند.