استاد اسفندیار قره باغی

25دی
وضعیت عمومی استاد اسفندیار قره باغی خوب است
ترخیص قره باغی از بیمارستان

وضعیت عمومی استاد اسفندیار قره باغی خوب است

استاد اسفندیار قره‌باغی، هنرمند بنام آذربایجان شرقی در حوزه موسیقی و خواننده سرود «آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» از بیمارستان مرخص شد.