استاد

09شهریور
قلب خسته و بیماری که برای ایران می‌تپد

قلب خسته و بیماری که برای ایران می‌تپد

صبح دیروز نخستین کاشی ماندگار که طرحی برای ثبت محل زندگی مشاهیر معاصر فرهنگی، هنری، علمی و دینی است، از سوی سازمان میراث فرهنگی استان خراسان برسر در خانه استاد مسلم و بی همتای اهل خطه خواف خراسان نقش بست.