ارکستر چین

۲۱مرداد
با حدود ۱۰۰ نوازنده

با حدود ۱۰۰ نوازنده

ارکستر فیلارمونیک کشور چین در حالی دقایقی پیش به ایران وارد شد که رهبر این ارکستر اجرا در ایران را «رویا» دانست. حدود ۱۰۰ نفر از نوازندگان ارکستر فیلارمونیک چین همراه مدیر هنری این ارکستر – لانگ یو – بعدازظهر ۲۰ مردادماه به تهران وارد شدند. این در حالی بود که علی رهبری – مدیر […]