ارکستر چین

21مرداد
با حدود ۱۰۰ نوازنده

با حدود ۱۰۰ نوازنده

ارکستر فیلارمونیک کشور چین در حالی دقایقی پیش به ایران وارد شد که رهبر این ارکستر اجرا در ایران را «رویا» دانست. حدود ۱۰۰ نفر از نوازندگان ارکستر فیلارمونیک چین همراه مدیر هنری این ارکستر – لانگ یو – بعدازظهر ۲۰ مردادماه به تهران وارد شدند. این در حالی بود که علی رهبری – مدیر […]