ارکستر مجلسی تهران سینفونیا

27تیر

کنسرت ارکستر مجلسی تهران سینفونیا

ارکستر مجلسی تهران سینفونیا کنسرتی را در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۰ برگزار می‌کند.