ارکستر فیلارمونیک میلان ایتالیا

26مرداد
به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» صورت گرفت:

به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» صورت گرفت:

مستر کلاس «ویولونسل» نوازندهء ایتالیایی و عضو ارکستر فیلارمونیک میلان ایتالیا، «جیوانی ریچاردی» به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب» طی چهار تاریخ از مرداد و شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.
+پوستر و جزئیات کامل