ارکستر سمفونیک چین

24مرداد
دومین شب کنسر تارکستر سمفونیک چین برگزار شد

دومین شب کنسر تارکستر سمفونیک چین برگزار شد

در شبی که ارکستر سمفونیک تهران «ای ایران» را نواخت، ارکستر سمفونیک چین نیز آخرین قطعه‌اش را به ایران تقدیم کرد. ارکستر سمفونیک چین به رهبری «لانگ یو» در دومین و آخرین اجرای خود در ایران، سمفونی شماره ۹ اثر «آنتونین دورژاک» را در حالی اجرا کرد که علی جنتی – وزیر فرهنگ و ارشاد […]