ارکستر سمفونیک چین

۲۴مرداد
دومین شب کنسر تارکستر سمفونیک چین برگزار شد

دومین شب کنسر تارکستر سمفونیک چین برگزار شد

در شبی که ارکستر سمفونیک تهران «ای ایران» را نواخت، ارکستر سمفونیک چین نیز آخرین قطعه‌اش را به ایران تقدیم کرد. ارکستر سمفونیک چین به رهبری «لانگ یو» در دومین و آخرین اجرای خود در ایران، سمفونی شماره ۹ اثر «آنتونین دورژاک» را در حالی اجرا کرد که علی جنتی – وزیر فرهنگ و ارشاد […]