ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر دانشگاه علمی –کاربردی واحد ۴۶

12بهمن
به خوانندگی «وحید تاج»

به خوانندگی «وحید تاج»

ارکستر سمفونیک فرهنگ و هنر دانشگاه علمی –کاربردی واحد ۴۶ به خوانندگی وحید تاج و رهبری ارکستر شهرام توکلی و علی اکبر قربانی در سالن اصلی چایکوفسکی مسکو روی صحنه می‌رود.
+این کنسرت با همکاری بخش فرهنگی سفارت ایران در روسیه برگزار خواهد شد