ارکستر سمفونيک تهران

01خرداد

کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور کنسرتی با عنوان «امام روشنگر راه پایداری» برگزار می‌کند.