ارکستر تکنفره

26خرداد
مهدی عطاریان از «حوای من» گفت
سعی می کنم در خوانندگی از تقلید دور باشم

مهدی عطاریان از «حوای من» گفت

مهدی عطاریان با اشاره به جدیدترین اثر خود با عنوان «حوای من» که ارکستر تک‌نفره است گفت: در زمینه خوانندگی همیشه سعی می‌کنم خودم باشم و از هرگونه تقلید از چهره‌های مطرح دور بمانم.