اركستر مجلسی ارمنستان

20خرداد

چکناواریان توانایی سولیست های ایران را به تصویر می کشد

لوریس چکناواریان گفت: من با ۱۴شب اجرای ارکستر مجلسی ارمنستان توانایی سولیست ‌های ایرانی را نشان خواهم داد.