اركستر سمفونيك تهران

۰۴اسفند

اختصاصی موسیقی ایرانیان

قسمت اول گزارش تصویری و متنی اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهداد روحانی را مشاهده کردید، توجه شما را به قسمت دوم عکس‌هایی از این اجرا جلب می‌کنیم