ارفع اطرایی

23تیر

با حضور هوشنگ ظریف، شهرام ناظری، حسین علیزاده و کامبیز روشن روان

بزرگداشت اساتید موسیقی ملی ایران «محمد مقدسی»، «ارفع اطرایی»، «حسن ناهید»، «ملیحه سعیدی» و «مهربانو توفیق» از سوی موسسه فرهنگی هنری ندای اندیشه آفرین برگزار می‌شود

30اردیبهشت

کتاب «معارف پایور»

این کتاب حاوی مطالبی اغلب ناشنیده از زندگی استاد پایور و تجزیه و تحلیل مفصل آثار اوست …