ارستر سمفونیک تهران

10فروردین
استعفای «علی رهبری» پذیرفته نشد

استعفای «علی رهبری» پذیرفته نشد

hot-topic-logoاستعفای «علی رهبری» از مدیریت هنری ارکستر سمفونیک تهران پذیرفته نشد و همکاری او با این ارکستر ادامه خواهد یافت.
علی رهبری: همیشه بین ما موزیسین‌ها مشکلاتی وجود دارد اما همواره خودمان آن را به صورت مساله‌ای درون صنفی از راهی که خودمان می‌دانیم حل کرده و خواهیم کرد