ادبیات کردی

08خرداد
کتاب موسیقی مکریان کتاب شد

کتاب موسیقی مکریان کتاب شد

سنندج – رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان گفت: در مسیر عملیاتی کردن شعار تولید محوری، جدیدترین کتاب تولیدی حوزه هنری این استان با عنوان مفهوم بند در موسیقی کردهای مکریان منتشر شد.