ادامه باران

۲۲خرداد
انتشار نماهنگ و تک آهنگ «ادامه باران»

انتشار نماهنگ و تک آهنگ «ادامه باران»

نماهنگ و تک آهنگ «ادامه باران» توسط واحد تولید مرکز موسیقی صدا و سیمای استان مرکزی تولید شد.