اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

28فروردین
فراخوان مقاله نویسیِ «نقش موسیقی در زمان بحران کرونا» منتشر شد
با تأکید بر بحران کرونا

فراخوان مقاله نویسیِ «نقش موسیقی در زمان بحران کرونا» منتشر شد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همکاری موسسه فرهنگی و هنری آفتاب نو، فراخوان مقاله با موضوع « نقش موسیقی در زمان بحران (با تاکید بر بحران کرونا) » را با هدف تبیین جایگاه هنر موسیقی برگزار می نماید.