اخرین آلبوم مرتضی پاشایی

19آذر
مهدی کرد: همچون گذشته خود را وقف صدای برادرم «مرتضی پاشایی» خواهد کرد

مهدی کرد: همچون گذشته خود را وقف صدای برادرم «مرتضی پاشایی» خواهد کرد

«مهدی کُرد» درباره تمام مسائل بوجود آمده اعم از برخی اظهار نظرها و سوء‌تفاهم‌ها و البته اتهام‌هایی که نسبت به او و اطرافیان پاشایی عنوان شده بود، سخن گفت و برای نخستین بار خبر انتشار آخرین آلبوم رسمی این خواننده را بازگو کرد.
+مهدی کرد: تلاشمان این است با انتشار آلبوم مرتضی پاشایی، به نوعی پاسخ لطف دوستداران مرتضی پاشایی را با این هدیه داده باشیم