احمد کایا

18آذر
طرفداران احمد کایا خواننده کردتبار ترکیه:

طرفداران احمد کایا خواننده کردتبار ترکیه:

طرفداران خواننده سابق، احمد کایا می‌گویند آهنگ «میلیون‌ها سال پیش» از آلبوم جدید «۲۵» اَدل شباهت‌های بسیاری با تصنیف خواننده کرد دارد. طرفداران احمد کایا خواننده مشهور و فقید کرد تبار ترکیه ادعا می‌کنند که یکی از آهنگ‌های آلبوم جدید ادل با عنوان «۲۵» شباهت کامل به آهنگ کایا دارد. گاردین: طرفداران خواننده سابق، احمد […]