احمد پاداش

08خرداد
برگزاری چند جشنواره موسیقی در جوار خلیج فارس
تلویزیون حمایت کند

برگزاری چند جشنواره موسیقی در جوار خلیج فارس

رییس انجمن موسیقی استان هرمزگان با اشاره به برگزاری چند جشنواره موسیقایی در این استان از نقش رسانه ملی در اشاعه موسیقی خوب به ویژه در روزهای کرونایی سخن گفت.