اجرای پرفورمنس با محوریت شهر و موسیقی

13آبان
‎پیمان خازنی از اجرای پرفورمنسی با محوریت صدا و شهر خبر داد

‎پیمان خازنی از اجرای پرفورمنسی با محوریت صدا و شهر خبر داد

پیمان خازنی آهنگساز و نوازنده تار از اجرای پرفورمنسی با محوریت شهر و موسیقی خبر داد.