اجرای محمد معتمدی

14مرداد
بیستم مرداد ماه در تالار وحدت

بیستم مرداد ماه در تالار وحدت

کنسرت هم آوایی گروه «دست افشان» با همراهی تعدادی از هنرمندان نابینا و کم بینا شهرستان کاشان به همراهی محمد معتمدی در تالار وحدت تهران برگزار می شود.
+سرپرستی این گروه موسیقی را «زهره عشقی» برعهده دارد