اجرای مازیار فلاحی در ورزشگاه آزادی

۱۳تیر
از «واسه دیدن بارون اشکات» تا «لیلای من کجایی»

از «واسه دیدن بارون اشکات» تا «لیلای من کجایی»

مازیار فلاحی وقتی سالن ۱۲هزارنفری را ترکاند!