اجرای مازیار فلاحی در ورزشگاه آزادی

13تیر
از «واسه دیدن بارون اشکات» تا «لیلای من کجایی»

از «واسه دیدن بارون اشکات» تا «لیلای من کجایی»

مازیار فلاحی وقتی سالن ۱۲هزارنفری را ترکاند!