اجرای شهرام ناظری در کانادا

02آبان
کنسرت «ناگفته» در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر برگزار شد

کنسرت «ناگفته» در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر برگزار شد

شهرام ناظری و حافظ ناظری کنسرت «ناگفته» را در سالن سه‌ هزار و پانصد نفره سونی سنتر برگزار کردند و مورد تقدیر مجلس کانادا قرار گرفتند.