اجرای سینا سرلک

16بهمن
در نیمه دوم از آخرین ماه زمستان

در نیمه دوم از آخرین ماه زمستان

«سینا سرلک»، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی، در نیمه دوم از آخرین ماه زمستانی، به دیدار هواداران خود در شهر کرج می رود.