اجرای سینا سرلک

۱۶بهمن
در نیمه دوم از آخرین ماه زمستان

در نیمه دوم از آخرین ماه زمستان

«سینا سرلک»، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی، در نیمه دوم از آخرین ماه زمستانی، به دیدار هواداران خود در شهر کرج می رود.