اجرای آثار اخیر فردین خلعتبری در سوگ عزت الله انتظامی

02شهریور
در کنسرت گروه رسا

در کنسرت گروه رسا

اجرای آثار اخیر فردین خلعتبری در سوگ عزت الله انتظامی نواخته و به او تقدیم شد.