اثر مشترک دو هنرمند ایرانی و ایتالیایی

08مهر

دنیا می‌جنگد و ما نقاشی می‌کشیم

دنیا می‌جنگد و ما نقاشی می‌کشیم