ابوالقاسم سلیمانی

21مرداد
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری منصوب شد
با حکم مدیرعامل؛

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری منصوب شد

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با صدور حکمی ابوالقاسم سلیمانی را به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون منصوب کرد.