ابوا

11آبان
«ابوا» راوی آثار هفت آهنگساز معاصر ایرانی می شود

«ابوا» راوی آثار هفت آهنگساز معاصر ایرانی می شود

مجموعه ای از آثار هفت آهنگساز معاصر ایرانی در قالب کنسرتی با عنوان «جهان در جهان» به همت نازنین احمدزاده نوازنده ساز ابوا اجرا می شود.