آ. گرگوریان: گام و آرپژ برای ویلن

۲۹آذر
غلط‌های چاپی رفع شد

غلط‌های چاپی رفع شد

کتاب «آ. گرگوریان: گام و آرپژ برای ویلن» با ترجمه امین‌الله حسینی و نت‌نویسی کامپیوتری شهاب مِنا توسط نشر خنیاگر منتشر شد. کتاب «آ. گریگوریان: گام و آرپژ برای ویُلُن» به ترجمۀ امین‌اله حسینی و نت‌نویسی کامپیوتری شهاب مِنا توسط نشر خنیاگر منتشر شد. کتاب «گام» گریگوریان یکی از  کتاب‌های کاربردی برای نوازندگان در سطوح […]