آوای چکاد

16آذر
داریوش اسحاقی «ضیافت ریتم» را منتشر کرد
در قالب تکنوازی تمبک

داریوش اسحاقی «ضیافت ریتم» را منتشر کرد

آلبوم تنبک نوازی «ضیافت ریتم» با اجرای داریوش اسحاقی، توسط شرکت آوای چکاد راهی بازار موسیقی شد.