آوای خنیاگر پارسی

20اسفند
آلبوم بهارِ نو از محمدباقر زینالی و مظفر شفیعی شنیدنی شد

آلبوم بهارِ نو از محمدباقر زینالی و مظفر شفیعی شنیدنی شد

آلبوم «بهارِ نو» از محمدباقر زینالی و مظفر شفیعی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای خنیاگر پارسی به بازار موسیقی عرضه شد.