آواها و نغمه های طهران قدیم

11شهریور
در فرهنگسرای سرو برگزار می شود؛

در فرهنگسرای سرو برگزار می شود؛

ویژه برنامه «آواها و نغمه های طهران قدیم» روزهای سیزدهم و چهاردهم شهریور با رونمایی یک کتاب در فرهنگسرای سرو تهران برگزار می شود.