آواز ایرانی به شیوه اصفهانی

07بهمن
کارگاه آموزشی دو روزه‌ی «آواز ایرانی به شیوه اصفهانی» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی دو روزه‌ی «آواز ایرانی به شیوه اصفهانی» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی دو روزه‌ی «آواز ایرانی به شیوه اصفهانی» زیر نظر استاد سیداحمد مراتب در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.