آه ای عبدالحلیم

۱۵شهریور
در فیلم «آه ای عبدالحلیم»

در فیلم «آه ای عبدالحلیم»

احسان عبدی پور کارگردان فیلم «آه ای عبدالحلیم» تاکید کرد «رضا یزدانی» در این اثر سینمایی بخشی از زندگی خود را به عنوان خواننده بازی می‌کند.
+لوکیشن‌های این فیلم سینمایی در بوشهر است