آهنگ جدید سبحان مهدی پور با نام وحدت ملی

13بهمن
آهنگ جدید سبحان مهدی پور با نام وحدت ملی را دانلود کنید

آهنگ جدید سبحان مهدی پور با نام وحدت ملی را دانلود کنید

سبحان مهدی پور، خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی، در تازه ترین همکاری خود با محمدعلی امیر جاهد قطعه ای را تحت عنوان «وحدت ملی» تقدیم مخاطبان می کند که این اثر بر ترانه ای از امیر جاهد به اجرا در آمده است.