آهنگساز برادر جان

01خرداد
در اردیبهشت موسیقی نیستیم اما…

در اردیبهشت موسیقی نیستیم اما…

یک آهنگساز می‌گوید: قبول دارم در اردیبهشت موسیقی نیستیم اما باور دارم اگه یک قطره گلاب اصل به مردم بدهیم آن‌ها گلستان هویت و اصالت موسیقی ایرانی را کشف می‌کنند.