آنتون لابچنکو

۱۴اردیبهشت
روایت «آنتون لابچنکو» آهنگساز روس از تعامل هنری با ایران

روایت «آنتون لابچنکو» آهنگساز روس از تعامل هنری با ایران

آنتون لابچنکو آهنگساز سینمای روسیه معتقد است برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف، قدم بسیار مهمی در نزدیک شدن فرهنگ کشورهای مختلف است.