آمیتاب باچان

۲۶شهریور

نقش مهم آمیتاب باچان در پروژه هوش مصنوعی آمازون

نقش مهم آمیتاب باچان در پروژه هوش مصنوعی آمازون

۱۳مرداد

ستاره ۷۷ ساله که بیش از ۲۰روز بیمارستان بستری بود، کرونا را شکست داد

ستاره ۷۷ ساله که بیش از ۲۰روز بیمارستان بستری بود، کرونا را شکست داد

۲۸تیر

آیشواریا رای و دخترش در بیمارستان بستری شدند

آیشواریا رای و دخترش در بیمارستان بستری شدند

۲۲تیر

آمیتاب باچان ۷۷ ساله به کرونا مبتلا شد

آمیتاب باچان ۷۷ ساله به کرونا مبتلا شد