آموزش موسيقي

۲۱شهریور

برای اولین بار

تاریخچه موسیقی، اخبار موسیقی، گزارش از تولیدات موسیقی و پوشش اتفاقات مهم کشور در زمینه موسیقی و گفت‌وگو با اساتید و آهنگسازان کشور از بخش‌های برنامه ‘موسیقی’ شبکه آموزش است