آموزشگاه هنری شیراز

۱۵دی
با بداهه خوانی و بداهه نوازی فاضل جمشیدی، امیر نوژن و سینا دهقانی

با بداهه خوانی و بداهه نوازی فاضل جمشیدی، امیر نوژن و سینا دهقانی

جلسه «گفت و شنودی در باب فرصت‌ها و آسیبهای آواز ایرانی» با حضور فاضل جمشیدی توسط آموزشگاه هنری شیراز در شهر سن خوزه (شمال کالیفرنیا) برگزار می‌شود.