آلبوم یاشاییش یوللاری

۲۰اسفند
آلبوم یاشاییش یوللاری از ناصر خندانی منتشر شد

آلبوم یاشاییش یوللاری از ناصر خندانی منتشر شد

«یاشاییش یوللاری» نام آلبومی ست از ناصر خندانی که در فضایی از موسیقی آذریِ پاپ- راک و در قالب ۱۱ قطعه به اجرا در آمده است.