آلبوم چقدر ز خویش دورم

۰۳اسفند
ساعت ۱۷ روز شنبه پنجم اسفند ماه

ساعت ۱۷ روز شنبه پنجم اسفند ماه

آلبوم «چقدر ز خویش دورم» به خوانندگی حسین علیشاپور در بیست و نهمین محفل شعر و موسیقی «اتفاق ترانه» حوزه هنری رونمایی می شود.